Kaynak Nedir ?


Özellikle metal ve termoplastik malzemelerin birleştirilmesi amacıyla başvurulan bir yöntemdir. İmalat amacıyla yoğun bir kullanım alanına sahiptir. Isı ve basıncın ayrı ayrı veya ikisinin birlikte kullanılmasıyla birleştirme yapılır. Aynı türde veya erime aralıkları aynı ya da birbirine çok yakın değerlerde olan bir malzemenin araya ilave edilmesiyle yapılan işleme metal kaynak adı verilir. Genellikle metal malzemelerin eritilmesi ve araya yapılan ilave edilen bir dolgu malzemesiyle birleştirilmesi tekniği kullanılır. Kaynak, çeşitli işlemlerden oluşan bütünsel bir eylemdir ve farklı malzemelerin farklı dayanıklılık ve erime standartları, bu alanda kendisine has teknik kullanımlarına göre çeşitlere ayrılmasına neden olur. Kaynak nedir – çeşitleri nelerdir? Soruları farklı malzemeler için ihtiyaç ortaya çıktığında, sıklıkla cevapları aranan sorulardır.


Kaynak Nerelerde Kullanılır ?Kaynak işlemleri kapalı ortamlar, açık alanlar, su altı, uzay boşluğu gibi çok çeşitli alanlarda ve farklı malzemelerin birleştirilmesi amacıyla kullanılan, son derece önemli bir işlemdir. Bununla birlikte, kullanım alanları çeşitli tekniklerin ve yöntemlerinde geliştirilmesine sebep olmuştur. Kaynak işlemleri hangi yöntem olursa olsun, alanında uzmanlaşmış kişilerle ve koruyucu elbiseler kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Kaynak sırasında ortaya çıkan yüksek ısı, elektrik gibi risklerin yanı sıra ultraviyole ışınlar ve çeşitli zehirli dumanların açığa çıkması da söz konusudur. Hangi malzeme için hangi kaynak yöntemi ve tekniğinin kullanılmasına karar vermek için kaynak nedir Sorusunun yanıtı, detaylı bir şekilde öğrenilmelidir.Çok basit görünen bir kaynak işlemi, yanlış dolgu malzemesi, yanlış yöntem veya teknik kullanıldığı için sadece başarısızlıkla sonuçlanmayabilir. Bu sebeple öncelikle kaynak nedir Sorusuna ayrıntılı bir şekilde yanıt almak ve kaynak türlerini öğrenmek gereklidir. Yanlış yöntem ve teknik kullanmak çeşitli sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden olabilir. Doğru malzemelerin en doğru yöntem ve teknikle birleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Aşağıda en çok kullanılan kaynak çeşitleriyle ilgili detaylı verilere ulaşabilirsiniz.


Kaynak Çeşitleri Nelerdir ?


  • Örtülü elektrot ark kaynağı
  • Toz Altı Kaynağı
  • Enerji ve ışın Kaynakları
  • Katı Hal Kaynak Yöntemleri
  • TIG Kaynağı
  • Gaz altı Kaynağı
  • Özlü telle ark kaynağı
  • Elektrik direnç kaynağı
  • Örtülü elektrod ark kaynağı
  • Oksi-Asetilen kaynağı


Örtülü Elektrot Ark Kaynağı


Elle uygulanan bir kaynak yöntemi olan örtülü elektrod ark kaynağı, açık veya kapalı alanlarda yapılabilir. Kaynak için gereken yüksek ısı ile birleştirilecek malzemelerin, birleşme noktalarında oluşturulan ark sayesinde gerçekleştirilir. Bu arkın oluşturulabilmesi için elektrodlar kullanılır. Özellikle metallerin birleştirilmesinde en yaygın başvurulan yöntemdir. Dar ve hareket sınırlılığı olan bölgelerde de, kaynak donanımlarının taşınabilir ve hafif olması avantajı nedeniyle kullanılabilir.


Elektrik Direnç KaynağıVerimli ve çok az kirlilik oluşturan kayna türüdür. Metallerin üzerinden geçen yüksek akımla birden çok metale uygulanan kaynak yöntemidir. Ekipmanlarının pahalılığı, uygulama alanının da sınırlı olmasına sebep olur.


Elektrik ark kaynağı şematik gösterim
Elektrik ark kaynağı şematik gösterim


Özlü Telle Ark Kaynağı


Özlü tel elektrotudunun kullanılmasıyla metal parçaların birleşme noktasında oluşan ark sayesinde uygulanan kayna yöntemidir. Özlü telin içerisinde bulunan özün yanması ve ayrışması sonucu ortaya çıkan gazlar kaynak bölgesi korunur.


Oksi-Asetilen KaynağıBasit kullanım olanağı sağlayan ve ekonomik ekipmanları nedeniyle yoğun şekilde kullanılan bir kaynak çeşididir. Ortalama olarak 3100°C’ ye ulaşan kaynak alevi, oksijen ve asetilenin birlikte yanması sonucu oluşur. Bu yöntem aynı zamanda metallerin kesim işlemlerinin yapılmasında da yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte, farklı yöntemlerin sürekli gelişiyor olması nedeniyle, endüstriyel alanlarda kullanılma oranı giderek düşüyor. Ancak borular ve kanallarda halen yoğun şekilde başvurulan kaynak türüdür.


Gaz Altı Kaynağı


Kullanılan bir elektrodun yanması sayesinde oluşan kaynak ısısının sayesinde uygulanabilen kaynak türüdür. Tükenen elektrod aynı zamanda ergime yoluyla, kaynak için gerekli metali oluşturur.

Gaz altı kaynağı şeması
Gaz altı kaynağı şeması

TIG Kaynağı


Kaynak için gerekli olan yüksek ısının, tükenmeyen bir elektrod tarafından yani tungsten elektrod tarafından sağlandığı kaynak türüdür. Kaynak nedir Sorusunun cevabı detaylı şekilde ele almak için, daha farklı yöntem ve türler bulunduğunun altının çizilmesi gerekir.

Tig kaynağı şematik gösterim
Tig kaynağı şematik gösterim
Kaynak:mühendistan