Lazer ile kesmede uygun parametreler seçildiğinde takıma ihtyiaç duyulmadan ,temas olmadan hızlı ve çapaksız kesim yapılmaktadır.  Lazer ışını bildiğimiz ışıktan farklılık gösterir; belirli bir frekans, dalga boyu ve faza sahip fotonları vardır.

Lazer ile kesmede kesilen parçanın boyutunu belirleyen bir çok parametre bulunmaktadır.

Lazer kelimesi “Light amplification by Stimulated Emission of Radiation” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Uyarılmış ışınım yayınımı ile ışığın yoğunlaştırılması anlamına gelen bu terim kısaca yoğunlaştırılmış ışık anlamına gelir. Lazerler enerji yoğunluklarına göre yüksek ve düşük güçlü lazerler olarak sınıflandırılır. Lazerin etki mekanizmaları tam olarak tanımlanmamış olmasına rağmen subsellüler ve sellüler mekanizlamarı etkilediği gösterilmiştir. Lazerin temel etki mekanizması doku stimülasyonudur. Bu uyarı hücre, vasküler yapı, interstisyel doku ve immün sistem seviyelerindedir.

Lazerin analjezik ve antiinflamatuvar etkinliği birçok mekanizma ile ile açıklanmaktadır. Duysal sinir uçlarında ağrı algılanması ile kas arteriyollerindeki spazmı azaltarak reaktif vazodilatasyon oluşturur. Yüksek yoğunluklu lazer başlangıçta doku ablasyonu ve cerrahi girişimlerde kullanıldı. Fizyoterapide kullanımı son yıllarda artmıştır. Yüksek yoğunluklu lazer antiinflamatuvar, antiödemik ve analjezik etkileri sayesinde iyileşme sağlamaktadır. Son çalışmalarda dokuların rejeneratif sürecinde, kemik formasyonunun oluşmasında, yeni kıkırdak sentezinde ve kartilaj matriks sentezinde etkili olduğu saptanmıştır.


Sonuç

Lazer ışını yardımıyla malzemelerin işlenmesi konusu günümüzün imalat sektörünün güncel ve gelecek işlemleri açısından çok önemlidir. Lazerle kesme ve şekillendirme işlemleri, tezgâhların daha da gelişimi ile daha çok uygulama alanı bulacaktır.


Kaynak:dergipark